ลูกนายพลออกจากรพ. แม่พาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนบวช

เมียนายพลพาบุตรชายออกจากรพ.รักษาตัวต่อในค่ายทหารจ.น่านแล้ว ขณะที่อาการบาดเจ็บดีขึ้น พร้อมพาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนหาเวลาบวชแก้กรรม Continue reading

ปฏิบัติการพ้นภัยสบายใจ ในงานติดตั้งวงจรปิด

ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVสมัยนี้มีงานติดตั้ง ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆ ประเภทนานาชาติ โรงงานขนาดใหญ่ จนถึงโครงการระดับชาวบ้าน เช่นตามอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ต่างๆ จะต้องคิดถึงSafety Firstในการทำงานเป็นอันดับแรกๆ ปกติ มาตรการต่างๆ ที่รักษาความปลอดภัยในSiteงาน บางที่อาจไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก เพราะบางทีมาตรการกับการทำงานหน้างานจริง ก็มีความต่างกันมาก ถ้าขืนมัวยึดหลักสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คงไม่เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ แต่ขอเตือนนิดหนึ่งว่า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้างานติดตั้งกล้อง IP ควรนึกถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจะรักษาความสะดวกให้เราได้ในระดับหนึ่ง คือ

1.หมวกป้องกันภัย

2.ถุงสวมมือ หรือถุงมือยาง

3.รองเท้ายางหุ้มแข็ง

4.เข็มขัดนิรภัย หรือ เชือกป้องกันภัย

วัสดุอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีความหมายและจำเป็นมากหลายในงานติดตั้งกล้อง IP ส่วนเรื่องมาตรการในความสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานด้วย เช่นมาตรการด้านสวัสดิภาพในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายที่มีความสูงมากๆ ต้องตั้งนั่งร้าน รองรับช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่จะขึ้นไปทำการติดตั้ง ในการจัดการระบบความไม่เป็นอันตรายมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.ดีไซน์นั่งร้าน และตรวจความสามารถในการรองรับน้ำหนัก

2.โครงร่างนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยันและติดตั้งบนคอนกรีตหรือบนพื้น จะต้องไม่ให้มีการล้มเซขณะเคลื่อนที่

3.ติดตั้งราวกันตกสูง 1.0 เมตร ตลอดแนวยาวข้างนอกของพื้นที่นั่งร้าน

4.ช่างติดตั้งกล้อง CCTVที่ดำเนินการในลักษณะเดี่ยว ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยตลอดเวลาปฏิบัติการ

5.มีการคุ้มกันการตกจากที่สูงทั้งเครื่องไม้เครื่องมือติดตั้งกล้องวงจรปิดและพนักงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

6.ดูแลการทำงานที่ใกล้กับเคเบิลแรงสูง

7.สำรวจอุปกรณ์ทุกชนิดที่ประกอบเป็นตัวนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอ

ขอยกตัวอย่างงานติดตั้งกล้อง IP ที่ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด เนื่องจากจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูง จึงต้องตั้งนั่งร้านแบบที่ได้เกณฑ์  สามารถรองรับน้ำหนักช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด และพวกเครื่องใช้ไม้สอยการติดตั้งได้เป็นอย่างดี มีราวกั้นเพื่อป้องกันช่างติดตั้งตกหล่นลงมาในเวลาปฏิบัติงาน

 

การใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างพ้นภัย

เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในงานติดตั้งวงจรปิด  ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่ขยาย และใช้งานเป็นบ่อยๆจนเคยชิน ถ้าผู้ใช้ขาดความระวัง ไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลผดุงรักษา และต้องทำความเข้าใจต่อการใช้งานเพื่อSafety Firstอยู่เสมอ สิ่งที่ควรปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติดังนี้

1.เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ตรา มอก.) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่สากลยอมรับ

2.เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ และความสามารถในการใช้งานมากกว่าการยึดราคาที่ถูกที่สุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

3.พิจารณาปลั๊กกับเต้ารับที่ใช้งานต้องสมกันกัน เมื่อเสียบใช้งานต้องมีความแน่นพอเพียง

4.หมั่นทดสอบเต้ารับ ปลั๊ก และเคเบิลเป็นประจำก่อนการใช้งาน

5.เครื่องไฟฟ้าที่เกิดความร้อนขณะใช้งาน ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ไม่ติดไฟ เช่น กระเบื้อง หรือ อิฐ  ทำเป็นพื้นรอง ขณะใช้งานทุกครั้ง

6.ดวงไฟโคมธรรมดาหรือหลอดไฟฟ้าขณะที่ใช้งานแล้วเกิดความร้อน ควรติดตั้งห่างจากเครื่องมือที่ติดไฟได้ง่าย เช่น มุ้ง ม่าน เสื้อผ้า แผ่นกระดาษ หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

7.ประตูรั้ว หรือบนหลังคาที่เป็นโลหะ เช่น หลังคาสังกะสีที่มีสายไฟแตะอยู่ อาจมีไฟฟ้าไหลอยู่ด้วย ควรที่จะตรวจสอบอยู่เสมอ และระวังนอตที่ตอกตรึงกับหลังคาสังกะสีทะลุไปยังสายไฟฟ้า

8.กล้องวงจรปิด CCTV ควรพิจารณาสภาพอยู่เสมอ หากชำรุด หรือ วงจรปิดผิดปกติควรซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้อย่างปกติ อย่าใช้ต่อไป เพราะอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

9.เสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ควรติดตั้งให้ห่างจากเสาไฟ หรือสายไฟฟ้า หากเสาอากาศล้ม ต้องไม่พาดกับสายไฟฟ้าแลสายอากาศ ทั้งนี้ควรติดตั้งสายดินไว้ด้วย

10.ควรหมั่นเหลียวแลต้นไม้อย่าให้แผ่กิ่งก้านขึ้นไปติดกับเคเบิลหรือสายกล้องวงจรปิด เมื่อจะตัดหรือโค่นต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับสายไฟฟ้า ควรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของการกระแสไฟฟ้า ให้ช่วยดูแลสวัสดิภาพ

11.เมื่อเกิดอุบติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าหัก สายไฟ หรือสายภาพกล้องวงจรปิดอาจขาด หรือหลุดตกลงมาพาดอยู่กับตัวถังรถ ซึ่งตัวถังรถจะมีไฟฟ้าไหลอยู่ทั่ว การแตะหรือจับต้องตัวถังรถในขณะที่ร่างกายส่วนอื่นแตะอยู่กับพื้นดินอาจได้รับผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ควรรอรับความช่วยเหลืออยู่ภายในรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า หรือผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจะมาช่วยเหลือ

ญาติเหยื่อยิงผิดตัวแค้นจัด หวิดประชาทันฑ์2ผู้ต้องหา

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น.นำกำลังนายตำรวจกว่า 20 นาย คุมตัว 2 ผู้ต้องหา คดียิงหนุ่มเซเว่นดับ ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เจ้าตัวอ้างต้องการฆ่าอริ แต่กลับยิงผิดตัว ด้านญาติแค้นหวิดฮือประชาทัณฑ์ Continue reading

ส่วนประกอบระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อระบบวงจรปิด

วงจรปิด ในระบบเครือข่ายที่ใช้ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงมากและสามารถทำงานได้อย่างมากมาย การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายมีคุณประโยชน์ดังนี้

Continue reading

วอนช่วยเหลือตา-ยายโรครุม ต้องเลี้ยงลูกพิการ-หลาน2

รันทด! ยายอายุ 70ปีวอนช่วย ชีวิตลำบาก ต้องเลี้ยงดูสามีวัย 71ปี เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลูกพิการ หลานอีก2คนที่ยังอยู่ในวัยเรียนขณะที่ตัวเองถูกโรครุม แถมยังทุกข์ซ้ำบ้านที่อยู่มาชั่วชีวิตอยู่ในที่ดินรัฐไม่รู้จะถูกไล่ที่เมื่อไร Continue reading

การเดินสายไฟของกล้องวงจรปิดแบบลอย

การเดินสายไฟสำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารบ้านพักอาศัยหรือขนาดเล็ก สามารถแบ่งการเดินสายออกเป็น 2 ส่วนคือ การเดินสายไฟภายนอกอาคาร และการเดินสายไฟภายในอาคาร ทั้ง 2 ส่วนขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงบประมาณด้านค่าใช้จ่าย
1.การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวน Continue reading

‘พ่อหลวง’ กับวงการกีฬาไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำแข็ง, ยิงปืน, กอล์ฟเล็ก, การแข่งขันรถเล็ก, เทนนิส, แบดมินตัน, เครื่องร่อน โดยทรงกีฬาเหล่านี้มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา

Continue reading

แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา

แม่น้ำสายน้ำคัญของอำเภอตะกั่วป่า ที่เป็นบ่อเกิดของอารยธรรมมากมาย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่หลายคนต้องแวะมาเยี่ยมเยือน แม่น้ำสายนี้เกิดจากทิวเขาในเขตอำเภอกะปง ไหลผ่านอำเภอตะกั่วป่า และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร มีคลองสาขาแยกออกไป ชื่อคลองสังเหน่ ที่บริเวณตำบลบางนายสี ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือหางยาวชมป่าชายเลน จนใครๆ ต่างพากัน

Continue reading